Nghị định 97/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 97/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/08/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 05/10/2017
Công báo 657 + 658, 659 + 660
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 166/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 81/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 19/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2013