Nghị định 97/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 97/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/10/2011
Trích yếu quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/12/2011
Công báo 571+ 572
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/02/2015

về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/09/2013

về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2013

về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2016/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 10/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016

quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014