Quyết định 962/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 962/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/06/2010
Trích yếu thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 25/06/2010
Công báo 384 + 385
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 359/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 27/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2013

về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1941/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 31/10/2011
  • Ngày có hiệu lực: 31/10/2011