Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 96/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/07/2016
Trích yếu quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 883 + 884
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2014

Luật Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

về kinh doanh khí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2016

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014