Nghị định 96/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 96/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 20/09/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 06/11/2010
Công báo 572
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 211/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 202/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

quy định chế độ tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 20/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/10/2011
 • Ngày có hiệu lực:

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016