Nghị quyết 93/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 93/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/12/2014
Trích yếu về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/12/2014
Công báo 1169+1170
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2014
Văn bản dẫn chiếu

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015