Thông tư liên tịch 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 27/06/2016
Trích yếu hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI - HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực 10/08/2016
Công báo 817 + 818
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 75/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014