Chỉ thị 922/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 922/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/06/2011
Trích yếu về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/06/2011
Công báo 381 + 382
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 19/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2011

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bao đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2051/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 16/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2011