Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 92/2016/TTLT-BTC-NHNN
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 27/06/2016
Trích yếu hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU - NGUYỄN THỊ HỒNG
Ngày hiệu lực 15/08/2016
Công báo 793 + 794
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2017