Nghị định 92/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 92/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 30/08/2010
Trích yếu quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/11/2010
Công báo 556 + 557
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2013/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 24/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2014

hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2011/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2011/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 05/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012

quy định về quản lý chất thải y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016