Nghị định 90/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 90/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/08/2010
Trích yếu quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 137/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 31/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 896/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 08/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 08/06/2013