Nghị quyết 89/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 89/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/10/2016
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 1141+1142
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 138/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: