Nghị định 88/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 88/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/08/2013
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/09/2013
Công báo 473 + 474
Văn bản liên quan