Nghị định 87/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 87/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 13/08/2010
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Công báo 503 + 504
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 134/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2015