Thông báo 86/2014/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 86/2014/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 23/12/2014
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và Công nghệ".
Người ký NGUYỄN VĂN NGỰ
Ngày hiệu lực 23/12/2014
Công báo 39 + 40
Văn bản liên quan