Thông tư 86/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 86/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 27/06/2013
Trích yếu quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 11/08/2013
Công báo 429 + 430
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 12/07/2011

quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2015
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 133/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2013