Thông tư 86/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 86/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 17/06/2011
Trích yếu quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.
Người ký PHẠM SỸ DANH
Ngày hiệu lực 05/08/2011
Công báo 405 + 406
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT
 • Ngày ban hành: 27/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 231/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2013

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 10/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/2013

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 09/10/2013

sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT- BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 18/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 14/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 167/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2012

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 01/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn tiền thu thừ khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực cho các nông dân bị thiệt thòi (Dự án 2KR).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 18/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2012