Quyết định 836/QĐ-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 836/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 12/06/2017
Trích yếu về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Người ký TRẦN TIẾN DŨNG
Ngày hiệu lực 12/06/2017
Công báo 471 + 472
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013