Nghị quyết 83/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 83/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/06/2011
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2011.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/06/2011
Công báo 369 + 370
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 24/02/2011
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 09/01/2011
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2011