Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 83/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 22/07/2013
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/09/2013
Công báo 455 + 456
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 202/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/02/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 204/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2014

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 201/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014

hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 176/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2014

về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 135/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 132/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 133/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2015

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/07/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 114/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2015

sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 124/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 125/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 137/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2015/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 11/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2079+535 quốc lộ 1, thành phố Cần Thơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 145/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km124+720, Quốc lộ 19.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 146/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km16+905 và trạm thu phí tại Km50+050, Quốc lộ 91.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 150/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 157/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 167/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 168/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 158/2015/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 12/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Ninh An (tại Km1425+200) quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2016

quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 184/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148 + 1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 213/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2016

hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km l064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2016

hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2016

hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2016

hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+150) quốc lộ 1.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 138/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 142/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 143/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 146/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 148/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 150/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/VBHN-BTC
 • Ngày ban hành: 21/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 157/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 159/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 160/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 162/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 165/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 166/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 167/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 175/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 186/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 198/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 246/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 247/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 248/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 250/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 252/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 171/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 178/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 191/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 208/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 181/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 204/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 205/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 229/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 232/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 249/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 169/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 201/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 202/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 203/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 207/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 251/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 256/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 258/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 290/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 295/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 217/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 220/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 221/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 226/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 228/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 243/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 244/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 257/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 260/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 271/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 277/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 284/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 285/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 288/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 289/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 291/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 305/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 183/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

1. Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08-11-2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 184/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 188/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 195/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 209/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 210/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 216/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 223/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 225/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 227/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 264/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 272/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 279/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 281/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 286/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 307/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 168/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 189/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 211/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 212/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 231/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 245/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 263/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 273/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 275/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 287/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 298/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 301/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 262/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 270/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 274/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 293/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 294/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 190/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 269/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 230/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 182/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 219/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 259/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 265/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 268/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 278/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 299/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn về lệ phí môn bài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 302/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 335/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2017

hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017

hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

quy định về lệ phí môn bài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

về lệ phí trước bạ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017