Nghị định 83/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 83/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/10/2012
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/12/2012
Công báo 631 + 632
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 56/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 15/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 64/2014/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 26/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014