Thông tư liên tịch 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 25/06/2014
Trích yếu hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam.
Người ký NGUYỄN NGỌC PHI - TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 01/08/2014
Công báo 721 + 722
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Văn bản dẫn chiếu

về việc phê duyệt Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1935/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 21/10/2013

quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 14/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/04/2012
 • Ngày có hiệu lực:

về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2012