Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 81/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 19/07/2013
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 19/07/2013
Công báo 459 + 460
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 221/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 12/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2014

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2013

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 147/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2013

quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2013/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 31/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2013

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 166/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2014/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 01/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2014

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2014

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2016

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2016
 • Ngày có hiệu lực:

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011

quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2010

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2010

quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2010

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/08/2017
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2017