Nghị định 80/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 80/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/07/2016
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 567 + 568
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản dẫn chiếu

hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/VBHN-NHNN
 • Ngày ban hành: 14/07/2016
 • Ngày có hiệu lực:

quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

về thanh toán không dùng tiền mặt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2013