Nghị định 80/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 80/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 06/08/2014
Trích yếu về thoát nước và xử lý nước thải.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 775 + 776
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật tài nguyên nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 21/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2015/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 03/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về quản lý chất thải và phế liệu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2015