Quyết định 799/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 799/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/05/2011
Trích yếu phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 25/05/2011
Công báo 361 + 362
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt Đề án đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1388/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2010
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2013/TTLT-BNV-BQP
 • Ngày ban hành: 10/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2013

quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2014/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016