Nghị định 79/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 79/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/07/2016
Trích yếu quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 779 + 780
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật kinh doanh bất động sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2014

Luật giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015