Thông tư 78/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 78/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 18/05/2012
Trích yếu hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 05/07/2012
Công báo 385 + 386
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 122/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 12/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 154/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 01/10/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Văn bản dẫn chiếu

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 84/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/09/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2011