Nghị định 78/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 78/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/07/2010
Trích yếu về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 30/08/2010
Công báo 434 + 435
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh được trích tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 02/06/2015

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2017