Quyết định 77/QĐ-BCĐ896

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 77/QĐ-BCĐ896
Cơ quan ban hành BAN CHỈ ĐẠO 896
Ngày ban hành 26/04/2019
Trích yếu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 26/04/2019
Công báo 419 + 420
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 896/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2013

về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 524/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/05/2018
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/2018

ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 245/QĐ-BCĐ896
 • Ngày ban hành: 31/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2013

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/QĐ-BCĐ896
 • Ngày ban hành: 18/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/2014