Quyết định 755/QĐ-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 755/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/04/2013
Trích yếu về việc đính chính Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHI
Ngày hiệu lực 16/04/2013
Công báo 223 + 224
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2013/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 08/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2013