Thông tư 75/2017/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 75/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.
Người ký TRẦN QUÝ KIÊN
Ngày hiệu lực 12/02/2018
Công báo 355 + 356
Văn bản liên quan