Công văn 7440/VPCP-NC

Các thuộc tính
Loại văn bản Công văn
Số, ký hiệu 7440/VPCP-NC
Cơ quan ban hành VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/10/2011
Trích yếu về việc chỉnh lý một số điểm của Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị.
Người ký KIỀU ĐÌNH THỤ
Ngày hiệu lực 24/10/2011
Công báo 571+ 572
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 282/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 24/02/2011
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011