Nghị quyết 74/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 74/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/10/2014
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 04/10/2014
Công báo 941 + 942
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012
Văn bản dẫn chiếu

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 02/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2014

về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 210/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2014

về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 21/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2014

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2596/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2013

về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1008/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2014

về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 31/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015