Thông tư 74/2017/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 74/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.
Người ký TRẦN QUÝ KIÊN
Ngày hiệu lực 19/02/2018
Công báo 217 + 218
Văn bản liên quan