Công văn 739/BCT-CNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Công văn
Số, ký hiệu 739/BCT-CNN
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 24/01/2014
Trích yếu về việc đính chính Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.
Người ký HÀ QUANG HÒA
Ngày hiệu lực 24/01/2014
Công báo 179 + 180
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 67/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 27/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 21/2013/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 25/09/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013