Quyết định 73/2011/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 73/2011/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 28/12/2011
Trích yếu về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/02/2012
Công báo 85 + 86
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2013/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 15/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2014

về việc đính chính Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 587/QĐ-BYT
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án "Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2011 đến 2015".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2012

quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2015/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2016
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2014