Quyết định 73/2010/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 73/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/11/2010
Trích yếu ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 702 + 703
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2013

quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2013/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 04/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2013/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 06/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2016/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 21/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2011