Chỉ thị 725/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 725/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 17/05/2011
Trích yếu về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 17/05/2011
Công báo 335 + 336
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 24/02/2011
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 18/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 19/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2016