Quyết định 71/QĐ-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 71/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 07/01/2019
Trích yếu về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 07/01/2019
Công báo 465 + 466, 467 + 468
Văn bản liên quan