Nghị quyết 71/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 71/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/08/2016
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 867 + 868
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2016

về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2015

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 28/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: