Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BGTVT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 71/2014/TTLT-BGTVT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 10/12/2014
Trích yếu quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG - NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG
Ngày hiệu lực 01/02/2015
Công báo 1167+1168
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 18/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2015/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 23/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016