Luật 71/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 71/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 26/11/2014
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 1173+1174
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 21/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/ TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 22/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLTBCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2016/TTLT-BTC-BCT
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2016

sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017

hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/9/2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 316/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015