Quyết định 695/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 695/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/05/2015
Trích yếu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 21/05/2015
Công báo 579 + 580
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 30/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 24/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016