Nghị định 69/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 69/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/09/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/11/2012
Công báo 605 + 606
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 57/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 15/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 67/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 08/08/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012