Nghị quyết 68/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 68/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/12/2010
Trích yếu về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 27/12/2010
Công báo 71 + 72, 73 + 74
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/04/2011

về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 448/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2011

hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT- BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2011/TTLT-BTC-BGTVT
 • Ngày ban hành: 28/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/2011

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2011

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/2012

quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2012

quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 183/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 186/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013