Thông tư 68/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 68/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 05/05/2016
Trích yếu hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 363 + 364
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 191/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014

về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 29/11/2013

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 08/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/04/2013

quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 14/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012