Luật 67/2011/QH12

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 67/2011/QH12
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 29/03/2011
Trích yếu luật Kiểm toán độc lập.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 01/01/2012
Công báo 419 + 420
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 25/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017