Quyết định 67/2010/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 67/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 29/10/2010
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 25/12/2010
Công báo 626 + 627
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước phục vụ Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nghèo ở Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/08/2011