Luật 66/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 66/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 25/11/2014
Trích yếu Luật kinh doanh bất động sản.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Công báo 1171+1172
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2016/TT-BXD
  • Ngày ban hành: 15/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2017